Planerat driftstopp - Torsdagen den 27 September mellan klockan 13.00 och 17.00 kommer denna tjänst att vara stängd på grund av underhållsarbeten.
Maila info@carmona.se vid frågor.
Compos
Användarinloggning -
Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Uppdatering 14/12:
Ökad säkerhet vid inloggning aktiverad
Mer info


Välkommen till Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Registret stöds av Svenska Barnläkarföreningen, Sveriges Habiliteringschefers förening och SKL.
Följande register finns i Barn- och Vuxenkvalitetsregister:
Svenska Barnreumaregistret
Svenska Barnnjurregistret
Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ)
Cystisk Fibros
Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)
Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ)