Compos
Användarinloggning -
Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Välkommen till Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Registret stöds av Svenska Barnläkarföreningen och SKR.
Följande register finns i Barn- och Vuxenkvalitetsregister:
Svenska Barnreumaregistret
Svenska Barnnjurregistret
Cystisk Fibros
Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)