Compos
Användarinloggning -
Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Välkommen till Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Registret stöds av Svenska Barnläkarföreningen och SKR.
Följande register finns i Barn- och Vuxenkvalitetsregister:
Svenska Barnreumaregistret
Svenska Barnnjurregistret
Cystisk Fibros
Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)

Information

Detta kvalitetsregister är utformat att användas i samband med vårdbesöket. Värden från tidigare registreringar och patientrapporterade mått (PER) visas i en patientöversikt tillsammans med beräknade sjukdomsmått och behandlingar över tid.

Denna del av registret är en medicinteknisk produkt, precis som övriga vårdsystem som används i det patientnära arbetet. CSAM Carmona AB är ansvarig för denna produkt och att den uppfyller de krav på säkerhet som Läkemedelsverket kräver. För det behöver ni som vårdgivare teckna ett licensavtal med CSAM Carmona.

Det pågår nu ett arbete med att få avtal tecknade och denna information är en del i detta arbete. Vill du veta hur långt din enhet har kommit i denna process är du välkommen att kontakta oss på info.compos@csamhealth.com.

2023-05-02, CSAM Carmona AB (ansvarig för Compos®)

Produktblad